سوال :ایا امکان درخواست وقت فوری و خاج از نوبت برای درخواست روادید توریستی و تحصیلی وجود دارد ؟

پاسخ :خیر

 

Please log in to rate this.
15 people found this helpful.


← سوالات متداول