تقویم کاری

ساعات کاری سفارت از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر میباشد .    روزهای کاری سفارت از یکشنبه تا پنج شنبه میباشد

 ساعت  دریافت و تحویل مدارک  جهت ترجمه و تایید پنج شنبه ها از ساعت 12:00 الی 12:30 میباشد

با تشکر